Награда за проекти за превенција од дрога

Советот на Европа и ПОМПЕДО групацијата доделуваат награда за проекти.

проекти
loading...

Награда се доделува за проекти со висок квалитет за превенција од дрога, кои се покажале успешни во практиката во вклучување на младите луѓе. Целта е да се поттикне развојот на работата за превенција од дрога во која младите луѓе ќе земат активно учество.

Повеќе на следниот линк:

http://www.coe.int/T/DG3/Pompidou/Source/Initiatives/PreventionPrize/2016/P-PG-Prize(2016)3-Concept_rules_procedures_en.pdf

 Краен рок за аплицирање е 31 јули 2016 година.