СТРУЈА ИЛИ ПАРНО? Пресметај ТУКА што е поевтино за твојот дом

loading...

Регулаторната комисија за енергетика на својата интернет страница има поставено калкулатор на кој граѓаните ќе може да прават пресметки на трошоците за потрошувачка на електрична и топлинска енергија за тековната зима.

Неговата цел е потрошувачите на едноставен начин со внесување на неколку параметри да добијат информација колкави би биле нивните трошоци за електрична енергија, односно колку би плаќале месечно за услугите на топлификацискиот систем во Скопје, за загревање на една иста грејна површина.

 

За пресметка на трошокот за топлинска енергија единствено што е потребно да се внесе е грејната површина на станот, со што се добива просечниот месечен трошок за греење со овој вид на енергија.

Исто така, во делот на топлинската енергија има опција потрошувачите да пресметаат колкав е просечниот трошок доколку се исклучени од топлификациониот систем, што е значаен податок кога ќе ја прават севкупната споредба на трошоците.

Со цел да се добие најреална споредба на трошоците за греење со електрична, односно топлинска енергија, потребно е да се има во предвид дека пресметката треба да се однесува за приближно еднакви услови, односно за иста површина и приближно ист период на греење во текот на денот.

За да пресметате, одете на www.erc.org.mk и потоа кликнете на калкулаторот кој се наоѓа во десниот дел од веб страната. Ќе ви се отворат две опции – електричка и топлинска енергија, пресметајте ја и едната и другата и проверете која опција е поевтина.