4 работни места во Државен инспекторат за транспорт: Плата до 25.000 денари

loading...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 216/2018

за вработување на 4 државни службеници од група I, подгрупа I во Државен инспекторат за транспорт за следните работни места

1. ИНС 01 01 В01 001 Советник – инспектор за патен сообраќај за град Скопје, Одделение за инспекциски надзор над патниот сообраќај, Сектор за инспециски надзор(1) извршител(и)

Распоред на работно време
– Работни денови понеделник-петок
– Работни часови неделно 40
– Работно време од 08:30 до 16:30
– Опис за работното време

Паричен нето износ на плата: 25.002,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2018 год. се : Македонец(ка) 1.

2. ИНС 01 01 В01 001 Советник – инспектор за патишта за град Скопје, Одделение за инспекциски надзор над јавните патишта, Сектор за инспекциски надзор(1) извршител(и)

Распоред на работно време
– Работни денови понеделник-петок
– Работни часови неделно 40
– Работно време од 08:30 до 16:30
– Опис за работното време

Паричен нето износ на плата: 25.002,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2018 год. се : Македонец(ка) 1.

3. ИНС 01 01 В01 001 Советник – инспектор за патишта за град Битола, Демир Хисар и Ресен, Одделение за инспекциски надзор над јавните патишта, Сектор за инспекциски надзор(1) извршител(и)

Распоред на работно време
– Работни денови понеделник-петок
– Работни часови неделно 40
– Работно време од 08:30 до 16:30
– Опис за работното време

Паричен нето износ на плата: 25.002,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2018 год. се : Македонец(ка) 1.

4. УПР 01 01 В01 000 Советник – сметководител, Одделение за финансиски прашања(1) извршител(и)

Распоред на работно време
– Работни денови понеделник-петок
– Работни часови неделно 40
– Работно време од 08:30 до 16:30
– Опис за работното време

Паричен нето износ на плата: 25.002,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2018 год. се : Турчин(ка) 1.

Целиот оглас прочитајте го на ЛИНКОТ.