Бутел

Соларка и плуг за улици без снег

Општина Бутел за тековната зимска сезона набави една соларка и еден плуг за одржување на сервисните улици што се во надлежност на...

НАЈНОВИ