Гази Баба

Невалидни податоците за квалитетот на воздухот во Гази Баба

Податоците од мониторинг станицата за квалитет на амбиенталниот воздух во Гази Баба во текот на изминатите пет часа се невалидни поради замена на потрошен...

Локалниот економско – социјален совет на општина Гази Баба повторно се...

Локалниот економско – социјален совет на општина Гази Баба повторно се формира. Тоа значи дека во наредните 4 години, општината заедно со фондацијата Фридрих...

НАЈНОВИ