ЦУП во работна посета во Белгија

|

ЦУП – центарот за управување со промени е во работна посета на Belgian Federal Public Service Policy andh Support (BOSA) и Агенцијата за регрутација (SELOR) одоговрна за спроведување на постапките за селекција, вработување, унарпедување, разерашување и следење на перформансите на високата раководна служба во белгиската администрација. Оваа работна посета треба да придонесе кон подобро поставување на правната рамка за висока раководна служба.

Посетата се одвива во рамките на проектот Носење промени: добро управување и ефективност во јавната администрација, поддржан од Британската амбасада во Скопје, имплементиран од Центарот за управување со промени (ЦУП) во соработка со Министерство за информатичко општество и администрација.
Позитивното искуство ќе биде оренесено во Македонија и македонските институции.