Дали знаете дека гумите имаат ознака за максимално дозволена брзина за да не ги оштетите?

ИЗВОРСкопје24
|

Рејтингот за брзината на гумите ја покажува оптимална брзина што гумата може да ја поднесе пред да престане да се однесува онака како што е планирано.

Колку рејтингот е повисок, тоа значи дека ќе имате подобра контрола над возилото при поголеми брзини.

Брзината е означена со букви од A до Z, што значи брзини од 5 km/h до над 300 km/h.

Ознаката за рејтингот на вашите гуми можете да ја најдете на неколку места – во упатството за употреба, на вратата од преградата за ракавици, резервоарот и секако, на самите гуми.

Во продолжение ознаките и дозволената брзина:

A1 – 5 km/h A2 – 10 km/h A3 – 15 km/h A4 – 20 km/h A5 – 25 km/h A6 – 30 km/h A8 – 40 km/h B – 50 km/h C – 60 km/h D – 65 km/h E – 70 km/h F – 80 km/h G – 90 km/h J – 100 km/h K – 110 km/h L – 120 km/h M – 130 km/h N – 140 km/h P – 150 km/h Q – 160 km/h R – 170 km/h S – 180 km/h T – 190 km/h U – 200 km/h H – 210 km/h V – 240 km/h W – 270 km/h Y – 300 km/h