Германија бара работници на бензински пумпи

|

РАБОТА НА БЕНЗИНСКА ПУМПА со одлични услови кои нашите партнери ги нудат за вас!
#Таргетгрупи👇
●#Студенти #летназимскапракса2020
●#Македонскипасош
●#Европскипасош
●#ПренаменувањенаВиза
Ви нудиме следно:
○ Договор на полно работно време од мин. 160 часа
○ Смештај близу работното место кое чини макс.150 евра по месец
○ 10 евра бруто саатница
○ 1 бесплатен оброк
○ #Работнапозицијавокујнна
– лица со познавање на Англиски јазик
○ #Работнапозицијанакаса
– лица со познавање на Германски јазик
( А1/А2 ниво )
АПЛИЦИРАЈТЕ СЕГА СО ДОСТАВА НА СЛЕДНИВЕ ДОКУМЕНТИ НА МАИЛ📧
#ФилијалаШтип – ВЕНЕРАС:
ул.Кирил и Методи бр. 54 Штип
veneras.shtip@yahoo.com
0038978/361-923
___________________________
Оддел за помош при организација при смештај во СР. Германија
veneras_selections@yahoo.com
032/608-099
#ФилијалаСкопје – ВЕНЕРАС И ЕЛС ГРОУП:
ул.Рајко Жинзифов бр.30
veneras_elsgroup.skopje@yahoo.com
0038978/361-924
___________________________
Оддел за студенти
0038974/230-394
veneras_@studenti.skopje@yahoo.com
___________________________
Оддел за решавањe спор во СР. Германија
mgrveneras@yahoo.com

Ве очeкуваме❤️
#VENERAsTeamMacedonia