Инфлација и зошто ни е потребна?

ИЗВОРBROKER.COM.MK
|

Постојано добивам прашања и коментари од типот:

Што е справувањето со инфлацијата? Лошо е за нашата индивидуална моќ за трошење. Ја еродира вредноста на нашите пари. Зошто ни е потребна инфлација за здрава економија? Зошто не можеме да имаме цел од 0% инфлација? Зошто луѓето би сакале да видат дека цените се зголемуваат со текот на времето? Дали луѓето нема да имаат бенефит од пониските или стабилните цени, итн?

Во теорија, ова изгледа рационално, но теоријата ретко функционира во реалниот свет. Во реалниот свет, економијата работи врз основа на очекувања.Правилно или погрешно, инфлацијата и дефлацијата носат многу поинаков пакет на очекувања за иднината, што може последователно да влијае на сегашноста. Сепак, економистите сакаат 2% инфлација годишно секоја година.

Не станува збор, дека инфлацијата е добра, туку е помалку лоша од дефлацијата. Дефлацијата може да создаде брутална негативна повратна врска. Кога паѓаат цените, луѓето престануваат да купуваат работи денес, со надеж дека ќе бидат поевтини во иднина.Кога луѓето престануваат да купуваат работи денес, побарувачката за производи и услуги опаѓа, водечките бизниси ги отпуштаат работниците. Со зголемувањето на стапката на невработеност, се создава таканаречена “спирала на см*тта” од натамошни намалувања на цените, со што полека, но сигурно ја уништува економијата. Повисоките цени значат дека луѓето ќе купат сега за да избегнат да плаќаат повеќе во иднина. Купување повеќе работи сега, ја зголемува продажбата на повеќе производи и услуги, што им помага на луѓето да бидат вработени и треба (во теорија) да ги одржат платите во пораст.Луѓето не секогаш постапуваат на овој начин во одлуките за купување, но ја сфаќате суштината.

Задолжувањето го бие лош глас и неговите ефекти може да бидат катастрофални, но иновациите, напредокот и формирањето на бизнисот не напредува без позајмени пари.

Инфлацијата е многу подобра зделка за оние што позајмуваат пари. Секој со хипотека со фиксна стапка треба да се моли за малку инфлација со текот на времето, така што ќе ги врати своите заеми со помала куповна моќ со тек на време. Дефлацијата е всушност подобра за заемодавателот отколку за заемопримачот. Инфлацијата е исто така повеќе аутпут отколку инпут. Економистите сакаат економски раст затоа што на крајот, растот треба да предизвика зголемување на платите. Ако платите растат, треба да доживееме одредена инфлација.

Чувањето на пари под перница ,не е продуктивна употреба на капиталот. Дури и депонирање на депозит во банка не ја покрива годишната инфлација каде што каматните стапки се на рекодно ниско ниво. Треба да преземете нешто што во најмала рака ќе останете во чекор со инфлацијата. Заемодавателите мора да бидат компензирани за преземањето ризик и најголем ризик при позајмување пари е, претпоставите, премногу инфлација. Инфлацијата не е совршена затоа што не постои начин совршено да се усогласат цените кај сите стоки и услуги.

Инфлацијата е помалку од две зла кога станува збор за стабилноста на цените.

АВТОР: Роберт Османовиќ

Текстот е преземен од BROKER.COM.MK