ЈСП со важно известување за возниот ред во престојните денови до сите корисници на јавниот превоз

ИЗВОРСкопје24
|

Ве информираме дека во петок (1.01.2021 год), возилата од јавниот превоз ќе сообраќаат по неделен возен ред, при што првите вклучувања на возилата ќе бидат подоцна од воообичаеното, а останатите согласно неделниот возен ред. Во прилог ви доставуваме распоред на првите вклучувања на сите линии (градски и приградски),се вели во соопштение на ЈСП.

И во сабота (2.01.2021 год) и во недела (3.01.2021 год) ќе се вози по неделен возен ред, со вообичаените термини на првите вклучувања на сите линии.

Работно време билетарнице: Утре, четврток (31.12.2020 год), сите билетарници и центри за персонализација ќе работат до 17 часот. Во петок (1.01.2021 год), билетарниците нема да работат, а во сабота (2.01.2021 год) ќе работат вообичаено. Во недела (3.01.2021 год) дежурни од 7 до 19.30 часот ќе бидат билетарниците на Зелено пазарче и Транспортен центар, а од 7 до 13.30 часот ќе работи билетарницата во Ѓорче Петров.

ВКЛУЧУВАЊА НА 1.01.2021 год

ГРАДСКИ ЛИНИИ: Линија 2 7.05 ч од Автокоманда 1 7.10 ч од Сарај, Линија 2А 11 ч од Железара 12.25 ч од Сарај, Линија 3 10.30 ч од Панорама 9.45 ч од Сп.сала Јане Сандански, Линија 3Б 8.45 ч од Кв.пазар 9.30 ч од Панорама, Линија 4 11.40 ч од Хром 11.40 ч од 11 Октомври, Линија 5 6.43 ч од Н.Лисиче 6.43 ч од Дексион, Линија 7 7.45 ч од Г.Лисиче 7.59 ч од Карпош 3, Линија 8 11.40 ч од Љуб.пат 11 ч од Влае, Линија 9 7.03 ч од Кл.центар 7.03 ч од Ск.север, Линија 12 7.35 ч од Ск.саем 7.35 ч од Шишево, Линија 15 6.38 ч од Н.Лисиче 7.23 ч од Карпош 4, Линија 15А 7.26 ч од Н.Лисиче 6.45 ч од Карпош, Линија 16 7.45 ч од Пржино 7.05 ч од Железара, Линија 19 7.40 ч од Карпош 4 8.30 ч од Ш.Оризари, Линија 20 7.40 ч од Ш.Оризари 7.40 ч од Тр.центар, Линија 21 11.15 ч од Тр.центар 12.05 ч од Бардовци и болница, Линија 22 7.45 ч од Тр.центар 7.35 ч од Лепенец, Линија 22А 9.43 ч од Кл.центар 8.50 ч од Лепенец, Линија 23 7 ч од Ченто 7 ч од Дом на печат, Линија 24 8.50 ч од Припор 8.10 ч од Тафталиџе 2, Линија 27 12.05 ч од Дом на печат 12.45 ч од Вардарска, Линија 41 7.27 ч од Тр.центар 7.14 ч од Драчево Типо, Линија 45 11.40 ч од Тр.центар 11 ч од Ченто, Линија 50 7.08 ч од Хиподром 7.44 ч од Кл.центар, Линија 57 7.15 ч од Радишани 7.32 ч од Козле, Линија 59 11.35 ч од К.бара 10.50 ч од Карпош, Линија 65В 8.13 ч од Тр.центар 7.33 ч од Стајковци, Бр.пат.

ВКЛУЧУВАЊА НА 1.01.2021 год

ПРИГРАДСКИ ЛИНИИ: Линија 11 7.30 ч од Тр.центар 8.30 ч од Рашче, Линија 11а 8 ч од Тр.центар 7 ч од Свиларе, Линија 18 13.25 ч од Тр.центар 14 ч од Визбегово, Линија 31 12.15 ч од Тр.центар 13 ч од Д.Лисиче, Линија 32 15.05 ч од Тр.центар 15.50 ч од Љубин, Линија 47 10.40 ч од Тр.центар 11.25 ч од Љубанци, Линија 47а 13.30 ч Тр.центар 7.15 ч од Љуботен, Линија 51 12.05 ч од Тр.центар 13.10 ч од Студеничани, Линија 52 10.20 ч од Тр.центар 10.40 ч од Ржаничино, Линија 53 8.45 ч од Тр.центар 7.20 ч од К.Бања, Линија 55 8.40 ч од Тр.центар 8.05 ч од Арачиново, Линија 56 10 ч од Тр.центар 11 ч од Бојане, Линија 58 13.30 ч од Тр.центар 14.20 ч Добри дол, Линија 58а 7.10 ч од Тр.центар 8 ч од Св.Петка, Линија 58б 14.30 ч од Тр.центар 15.30 ч од Брзовец, Линија 60 12.10 ч од Тр.центар 13 ч од Матка, Линија 61 6.45 ч од Тр.центар 7.40 ч од Побожје, Линија 63 8.20 ч од Тр.центар 8.20 ч од Мралино, Линија 63а 14 ч Тр.центар 14.50 ч од Ајватовци, Линија 164 11.20 ч од Волково 11.30 ч од Никиштани, Линија 65 7.10 ч од Тр.центар 8 ч од Раштак, Линија 66 7.10 ч од Тр.центар 8.15 ч од Бучинци, Линија 67 7.50 ч од Тр.центар 8.50 ч од Зелениково, Линија 68 10.20 ч од Тр.центар 11.40 ч од Сушица, Линија 70 10.45 ч од Тр.центар 11.25 ч од Батинци, Линија 71 12.50 ч од Тр.центар 13.40 ч од Бањани, Линија 74 12.30 ч од Драчево 12.50 ч од Д.Количани, Линија 81 11.40 ч од Тр.центар 12.40 ч од Горњани.