Најкраток и најтежок IQ тест: Го решава секоја шеста личност, дали сте една од нив?

ИЗВОРСкопје24
|

За секого се интересни загатките кои постојано ги решаваме на социјалните мрежи, а и погодувањето на точниот одговор дава некоја чудна сатисфакција која не прави да се чусвстуваме посебно. Но IQ тестовите се нешто поинакво и секогаш се потешки за решавање, и секако она најбитното ни покажива колкав ни е капацитето на интелигенција. Ова е еден од нив!

Според податоците секоја шеста личност успева точно да одговори на овие три прашања кои го прават и официјално најкраткиот IQ тест во светот, но сепак решавањето воошто не е лесно.

Тестот за когнитивна рефлексија (The Cognitive Reflection Test ili CRT) ќе ви покаже дека наизглед едноставните проблеми во суштина можат да бидат многу комплицирани. Обидете се:

1. Палката и топчето заедно чинат 1,10 фунти. Палката за една фунта поскапа од точето. Колку чини топчето? а) 10 пени б) 0,05 пени в) 0,5 фунти

2 Ако пет машини за пет минути прават пет виџети, за колку 100 машини ќе направат 100 виџети? а) 5 минути б) 100 минути в) 10 минути

Езерото започнале да го прекриваат цветови. Секој ден површината која ја заземаат двојно се зголемувала. За да го прекријат целото езеро им биле потребни 48 дена. Колку им било потребно да прекријат половина езеро? а)24 дена б) 47 дена в) 46 дена

РЕШЕНИЈА: 1. Равенка го решава проблемот. Ако топката е Х, а палката е за фунта поскапа, тогаш вкупната цена може да се прикаже со равенката X+1£=£1.10 (£ – фунта). Значи: палка+топче = Х + (Х+1)=1,1 или 2X+1=1.1.

2. Ако пет машини за пет минути прават пет виџети, тоа значи дека во тие пет минути секоја машина прави по едно. Значи ако имаме 100 машини, за пет минути секоја ќе направи по едно – вкупно 100.

3. Ако површината на цветовите секој ден двојно се зголемува, до точниот одговор се доаѓа со чекор наназад. Послдниот ден езерото е полно, претпоследниот е прекриено половина, одговорот е 47.