Проверете си ги сметките: Во тек е исплата на еден додаток

|

Министерството за труд социјална политика ги информира граѓаните дека во тек е исплата на образовниот додаток за првиот мерен период за учебната 2022/2023 година.

Исплатата на додатокот за образование се врши во четири мерни периоди, и тоа:

за првиот мерен период во текот на месец декември во тековната календарска година,

за вториот мерен период во текот на месец февруари во наредната календарска година,

за третиот мерен период во текот на месец мај во тековната календарска година и

за четвртиот мерен период исплатата се врши во текот на месец јули во тековната календарска година.

„Исплатата на додатокот за образование се врши во четири еднакви износи од по 2.211 денари на корисникот на правото на додаток за образование за дете во основно образование, а од по 3.158 денари на корисникот на правото на додатокот за образование за дете во средно образование, по завршување на секој од мерните периоди, утврдени со овој закон, информираат од МТСП во соопштение испратено до медиумите.