Реконструкција на улици во Брњаци

loading...

Општина Гази Баба продолжува со активностите околу реконструкција на улици во поплавените подрачја.

Во изминатиот период се тампонираа улици и премини преку реката во н.м. Брњарци, во должина од околу 1400 м.

Работите ги изведуваше фирмата Адра.