Триглав осигурување Живот ги објави добитниците од наградната игра за склучување на полиса за осигурување на живот

|

Триглав осигурување Живот ги објавува добитниците од наградната игра за склучување на полиса за осигурување на живот, која е поврзана со вложување во инвестициски фонд Балансиран на КБ Публикум инвест.

Добитници на 3 велосипеди се:
1. Дејан Стефаноски – Охрид
2. Анриета Наумовска – Скопје
3. Драган Иванов – Скопје

Извлекувањето на наградените се изврши во просториите на Компанијата на ден 03.10.2022 година во 12.00 часот, во присуство на комисија за контрола на извлекувањето и овластен Нотар.

Честитки за добитниците на наградите.

Сѐ ќе биде во ред.
Триглав осигурување Живот